Běh, pouť, cesta

Běh, pouť, cesta

Čím je pro vás běh?

  • pouť 
  • životní postoj
  • životní názor
  • společenská událost
  • životní pouť – nalézání sebe sama
  • představení sebe sama světu – druhým
  • možnost se ukázat, být v něčem dobrý

Možná byste našli ještě další rozměry toho, co v životě člověka představuje ten krásný ladný pohyb, při němž se člověk vznáší pár centimetrů nad zemí a jenž člověk nazývá běh, run, laufen…

Jistě, je zde i ten rozměr sportovní, v jehož rámci se jeden člověk snaží zvítězit nad druhým, nechci přímo psát: porazit druhého, i když „bohužel” tento rozměr v běžeckých kláních také je obsažen. Ale neměl by být. Vždyť při běhu jde hlavně o to nalézt sebe sama, svou lidskou podstatu, svou životní cestu, nezřídka i svého životního partnera či partnerku.

Čím běh rozhodně není

Běh není, nebo by neměl být soubojem těla a mysli, kdy mysl donutí tělo i přes nepřekonatelnou bolest pokračovat dál, a když už to ani hlava nedává, vzít si prášek proti bolesti a umlčet tělo i mysl a být geroj!

Boj, ten nemá v běhu co dělat, a to ani v podobě boje se sebou samým, vždyť kde bychom se měli lépe naučit spolupracovat, než při spolupráci svého těla se svou myslí, svou duší?

0 komentářů

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Autor: <a href="https://bezeckaskola.cz/author/milos-skorpil/" target="_self">Miloš Škorpil</a>

Autor: Miloš Škorpil

Miloš Škorpil (nar. 1954) se aktivně věnuje běhu 55 let. Trenérství se věnuje 45 let. Specializuje se na pomoc začátečníkům a hobby běžcům a běžkyním. Současně také pomáhá těm, kteří chtějí být zdraví a fit. Individuální tréninkové plány na míru a individuální tréninky s Milošem Škorpilem si můžete objednat v rubrice: Nabídka veřejnost