Připravit na život neznamená převychovat člověka k obrazu svému

Připravit na život neznamená převychovat člověka k obrazu svému

Zázrak života spočívá v jedinečnosti každého tvora. Jeden každý z nás by chtěl, aby ostatní ctili jeho jedinečnost, přitom jako společnost se snažíme jednoho každého z nás vychovat tak, aby se všichni chovali stejně, aby se chovali jako ovce bez vlastního názoru, bez vlastního pohledu na svět.

„Vaším úkolem není zabíjet v lidských mláďatech člověka, ani z nich dělat mravence, kteří mají žít v mraveništi“. Nebudete jejich způsobilost posuzovat podle schopností, které snad projeví v tom, či onom směru. Neboť nejdál dojde a nejúspěšnější bude ten, kdo nejvíc zápasil sám se sebou. Budete tedy nejvíce přihlížet k lásce. Nebudete zdůrazňovat užitek, ale lidskou tvorbu, aby určitý člověk hobloval své prkno poctivě a věrně, a on je pak ohobluje lépe. Budete učit úctě, neboť ironie je věcí darmochleba a znamená, že byly zapomenuty tváře. Budete bojovat proti poutům, která člověka svazují s hmotnými statky. Budete vytvářet z lidského mláděte člověka, a to tak, že je budete učit především směně, neboť kde není směny, zbývá jen zkornatění. Budete učit rozjímání a modlitbě, neboť jimi se duše stává širší. A lásce. Neboť co může nahradit lásku?

Trestat budete především lež, a také udavačství, i když to obojí může být zajisté člověku prospěšné a obci zdánlivě také, ale silní se rodí pouze z věrnosti. A není možné být věrný na jedné straně a na druhé ne. Věrný člověk je věrný vždycky. A není věrný ten, kdo dokáže zradit druha, s nímž pracuje.

Nebudete ve svém učení klást na první místo milosrdenství či odpuštění. To obojí by totiž mohlo být špatně pochopeno a stát se pouhou měkkostí bez urážky a vředem. Nýbrž budete učit nádherné spolupráci všech skrze všechny a skrze jednoho každého. Pak bude chirurg spěchat pouští, aby dal do pořádku třebas jen jedno koleno prostého dělníka“. – Antoine de Saint-Exupéry

Tohle by byl krásný úvod ke školskému zákonu, co myslíte? Jsem si jistý, že kdyby učitelé, vychovatelé, trenéři, kouči…, přistupovali k objektům svého působení podle toho, co napsal Antoine de Saint-Exupéry, tak by za chvíli musela média změnit záběr svých informací a od krve se obrátit k lásce, protože jinak by je jejich čtenáři buď ukamenovali, nebo v lepším případě přestali číst a sledovat.

0 komentářů

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Autor: <a href="https://bezeckaskola.cz/author/milos-skorpil/" target="_self">Miloš Škorpil</a>

Autor: Miloš Škorpil

Miloš Škorpil (nar. 1954) se aktivně věnuje běhu 55 let. Trenérství se věnuje 45 let. Specializuje se na pomoc začátečníkům a hobby běžcům a běžkyním. Současně také pomáhá těm, kteří chtějí být zdraví a fit. Individuální tréninkové plány na míru a individuální tréninky s Milošem Škorpilem si můžete objednat v rubrice: Nabídka veřejnost