Teplé počasí patří k létu, může však způsobit vážné zdravotní problémy. Jak se zachovat v situacích, když vás či jiné potkají

Teplé počasí patří k létu, může však způsobit vážné zdravotní problémy. Jak se zachovat v situacích, když vás či jiné potkají

Na městských maratónech to většinou potřebovat nebudete, protože zde je možno velmi rychle přivolat lékařskou pomoc, která už provede patřičné úkony a zajistí odvoz postiženého do nemocnice. Jak se máme zachovat a co bychom měli udělat v případě, že si jen tak s kamarády vyběhneme, vyjdeme či vyjedeme do přírody a jeden z nás najednou doslova odpadne a zůstane nám ležet tam, kam zrovna dopadne? Nebo při závodech vedoucích terénem, kdy člověk nemá možnost přivolat rychle pomoc odborníků?

Lepšínež řešit zkolabování svoje, či někoho jiného, je mu zabránit. Některé kroky jsem popsal v článku: Slunce a teplo budiž pochváleno, ale jak v tom má člověk běhat, na co si má dát pozor.

Nebudu se zabývat případy, kdy postižený má nějaký dlouhodobější zdravotní problém, či nějaké zdravotní omezení, nebo případy, kdy ten, koho ta nepříjemnost postihla, je prostě vysílený, protože podcenil přísun energie. Budu se zabývat situacemi, které mají vztah hlavně k přehřátí organizmu a k dehydrataci, protože to jsou stavy, s nimiž se můžete nejčastěji na akcích, které jsem v úvodu zmínil, potkat.

S čím se můžeme v teplém počasí při běhání v přírodě potkat

 • mdloba
 • tepelné vyčerpání
 • křeče z horka
 • úpal
 • úžeh (sluneční úpal

Co dělat v případě mdloby

 1. Postiženého odnést na chladné, stinné místo, položit ho naznak s mírně sníženou hlavou a zvednout mu mírně dolní končetiny
 2. Uvolnit mu krk a hrudník
 3. Dávat mu studené obklady nebo led, můžete ho jemně postříkat studenou vodou (hlavně ochlazujte hlavu!). K rychlejšímu probrání z mdloby pomáhá mírné pleskání po tvářích nebo přičichnutí k látce s ostrou vůni
 4. Pomalu nahrazujte tekutiny. Nejvhodnější je iontový nápoj nebo osolená voda (1 čajová lžička soli na litr tekutiny), velmi dobrý je studený, velmi mírně oslazený čaj s citronem
 5. Při bezvědomí urychleně zabezpečte lékařskou pomoc

Co dělat při vyčerpání z důvodu přehřátí

Tepelné vyčerpání je spojeno se ztrátou tekutin. Má podobné příznaky jako mdloba, ale protože se jedná o delší stav, může se ještě projevovat poruchami jednání, zmateností, podrážděností i deliriem. První pomoc i předcházení tomuto stavu je stejné jako u mdloby.

Co dělat při křečích způsobených horkem

Křeče z horka jsou spojené s těžkou tělesnou námahou při vysokých teplotách a s velkými ztrátami tekutin a iontů. Dochází k bolestivým svalovým záškubům nebo křečím. První pomoc i předcházení tohoto stavu je stejné jako u mdloby. Při dostatečném přísunu tekutin i iontů se stav velmi rychle spraví.

Pokud chceme předejít tomu, aby nás křeče z horka postihly, je dobré brát několik dní před akcí, u níž očekáváme, že budeme vystaveni vyšší tělesné námaze, vyšší teplotě vzduchu, nebo kde dokonce budou působit oba faktory, přípravky, které vám dodají rychle magnesium.

Jak poznáte úpal

Úpal – přehřátí vzniká v dusném a teplém prostředí, ve kterém naše tělo přestane odvádět nadbytečné teplo. Úpal se projevuje nejdříve bolestmi a návaly krve do hlavy, hučením v uších, nevolností a pocitem tíže, závratí a žízní. Postižený je citlivý na světlo, dělá se mu tma před očima, začne ho bolet břicho, objeví se průjmy. Kůže je horká a zarudlá, zornice očí rozšířené. Teplota těla vystoupí až na 40°C. Při přehřátí jde vše rychleji a postižený může upadnout rovnou do bezvědomí. 

Jak poznáte úžech

Úžeh – sluneční úpal, vzniká silným účinkem slunečních paprsků na lidské tělo. Obvykle je spojován i s úpalem. Příznaky jsou podobné jako u úpalu. Avšak nesnaží–li se člověk vyhledat pomoc a nechá i dále působit slunce, příznaky úžehu se zpravidla stupňují. Na rozdíl od úpalu se obtíže mohou ukázat až s několikahodinovým zpožděním (např. v noci po slunění).

Abychom předcházeli úžehu, je důležité dostatečně pít, občas se ochlazovat (koupání, sprchování, zvlhčování kůže, zvlhčování vlasů zvláště u dětí) a nosit pokrývku hlavy.

Co dělat při úpalu či úžehu

 1. Postiženého okamžitě uložit na chladné, stinné místo s podloženými nebo zvednutými končetinami. Při úžehu raději zvednout hlavu
 2. Uvolnit oblečení na krku a na hrudníku
 3. Přikládat studené obklady na hlavu, na krk a na hrudník. Dávat studené obklady nebo led, můžete ho jemně postříkat studenou vodou (hlavně ochlazovat hlavu!)
 4. Pomalu nahrazovat tekutiny. Nejvhodnější je iontový nápoj nebo osolená voda (1 čajová lžička soli na litr tekutiny), velmi dobrý je studený, velmi mírně oslazený čaj s citronem
 5. Při bezvědomí stabilizovat jeho polohu. Při selhávání životních funkcí je důležitá jejich opora (umělé dýchání, nepřímá masáž srdeční)
 6. Urychleně zabezpečit lékařskou pomoc

Jedna vzpomínka

Na maratonu v Zermattu jsem zažil jednu nepříjemnou událost. Běželi jsme ve čtyřech, jeden z nás zůstal po problémech na trati a byl odvezen na kapačky do místní nemocnice. Mě pak v cíli vyhlásili, abych mu vyzvedl věci, které měl připravené na převlečení. Volám mu na mobil, ten vyzvání jak divý a nic. Nebylo mi vůbec dobře a vlastně nikomu z nás. Nakonec se zas tak moc nestalo, „jen dehydratoval“, následkem toho byl tepelně vyčerpán a začaly na něj jít mdloby. Odvezli ho do špitálu, napojili dvěma infuzemi a večer přivezli vysmátého na hotel. Ten mobil, který vyzváněl aniž by ho zvedal, ležel v jeho tašce v mém pokoji. No nezabili byste ho! :). 

Takže, pokud vyrážíte na nějaký delší závod, běžecký, cyklistický, chodecký, či jakýkoliv jiný, vezměte si sebou mobil a ten mějte zapnutý, nikdy nevíte, kdy ho budete potřebovat, ať pro sebe či pro někoho jiného.

Přeji vám jen šťastné cesty a vždy šťastný návrat.

0 komentářů

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Autor: <a href="https://bezeckaskola.cz/author/milos-skorpil/" target="_self">Miloš Škorpil</a>

Autor: Miloš Škorpil

Miloš Škorpil (nar. 1954) se aktivně věnuje běhu 55 let. Trenérství se věnuje 45 let. Specializuje se na pomoc začátečníkům a hobby běžcům a běžkyním. Současně také pomáhá těm, kteří chtějí být zdraví a fit. Individuální tréninkové plány na míru a individuální tréninky s Milošem Škorpilem si můžete objednat v rubrice: Nabídka veřejnost