Teplé počasí patří k létu, může však způsobit vážné zdravotní problémy. Jak se zachovat v situacích, když vás či jiné potkají

Teplé počasí patří k létu, může však způsobit vážné zdravotní problémy. Jak se zachovat v situacích, když vás či jiné potkají

Na městských maratónech to většinou potřebovat nebudete, protože zde je možno velmi rychle přivolat lékařskou pomoc, která už provede patřičné úkony a zajistí odvoz postiženého do nemocnice. Jak se máme zachovat a co bychom měli udělat v případě, že si jen tak s kamarády vyběhneme, vyjdeme či vyjedeme do přírody a jeden z nás najednou doslova odpadne a zůstane nám ležet tam, kam zrovna dopadne? Nebo při závodech vedoucích terénem, kdy člověk nemá možnost přivolat rychle pomoc odborníků?

Lepšínež řešit zkolabování svoje, či někoho jiného, je mu zabránit. Některé kroky jsem popsal v článku: Slunce a teplo budiž pochváleno, ale jak v tom má člověk běhat, na co si má dát pozor.

Nebudu se zabývat případy, kdy postižený má nějaký dlouhodobější zdravotní problém, či nějaké zdravotní omezení, nebo případy, kdy ten, koho ta nepříjemnost postihla, je prostě vysílený, protože podcenil přísun energie. Budu se zabývat situacemi, které mají vztah hlavně k přehřátí organizmu a k dehydrataci, protože to jsou stavy, s nimiž se můžete nejčastěji na akcích, které jsem v úvodu zmínil, potkat.

S čím se můžeme v teplém počasí při běhání v přírodě potkat

 • mdloba
 • tepelné vyčerpání
 • křeče z horka
 • úpal
 • úžeh (sluneční úpal

Co dělat v případě mdloby

 1. Postiženého odnést na chladné, stinné místo, položit ho naznak s mírně sníženou hlavou a zvednout mu mírně dolní končetiny
 2. Uvolnit mu krk a hrudník
 3. Dávat mu studené obklady nebo led, můžete ho jemně postříkat studenou vodou (hlavně ochlazujte hlavu!). K rychlejšímu probrání z mdloby pomáhá mírné pleskání po tvářích nebo přičichnutí k látce s ostrou vůni
 4. Pomalu nahrazujte tekutiny. Nejvhodnější je iontový nápoj nebo osolená voda (1 čajová lžička soli na litr tekutiny), velmi dobrý je studený, velmi mírně oslazený čaj s citronem
 5. Při bezvědomí urychleně zabezpečte lékařskou pomoc

Co dělat při vyčerpání z důvodu přehřátí

Tepelné vyčerpání je spojeno se ztrátou tekutin. Má podobné příznaky jako mdloba, ale protože se jedná o delší stav, může se ještě projevovat poruchami jednání, zmateností, podrážděností i deliriem. První pomoc i předcházení tomuto stavu je stejné jako u mdloby.

Co dělat při křečích způsobených horkem

Křeče z horka jsou spojené s těžkou tělesnou námahou při vysokých teplotách a s velkými ztrátami tekutin a iontů. Dochází k bolestivým svalovým záškubům nebo křečím. První pomoc i předcházení tohoto stavu je stejné jako u mdloby. Při dostatečném přísunu tekutin i iontů se stav velmi rychle spraví.

Pokud chceme předejít tomu, aby nás křeče z horka postihly, je dobré brát několik dní před akcí, u níž očekáváme, že budeme vystaveni vyšší tělesné námaze, vyšší teplotě vzduchu, nebo kde dokonce budou působit oba faktory, přípravky, které vám dodají rychle magnesium.

Jak poznáte úpal

Úpal – přehřátí vzniká v dusném a teplém prostředí, ve kterém naše tělo přestane odvádět nadbytečné teplo. Úpal se projevuje nejdříve bolestmi a návaly krve do hlavy, hučením v uších, nevolností a pocitem tíže, závratí a žízní. Postižený je citlivý na světlo, dělá se mu tma před očima, začne ho bolet břicho, objeví se průjmy. Kůže je horká a zarudlá, zornice očí rozšířené. Teplota těla vystoupí až na 40°C. Při přehřátí jde vše rychleji a postižený může upadnout rovnou do bezvědomí. 

Jak poznáte úžech

Úžeh – sluneční úpal, vzniká silným účinkem slunečních paprsků na lidské tělo. Obvykle je spojován i s úpalem. Příznaky jsou podobné jako u úpalu. Avšak nesnaží–li se člověk vyhledat pomoc a nechá i dále působit slunce, příznaky úžehu se zpravidla stupňují. Na rozdíl od úpalu se obtíže mohou ukázat až s několikahodinovým zpožděním (např. v noci po slunění).

Abychom předcházeli úžehu, je důležité dostatečně pít, občas se ochlazovat (koupání, sprchování, zvlhčování kůže, zvlhčování vlasů zvláště u dětí) a nosit pokrývku hlavy.

Co dělat při úpalu či úžehu

 1. Postiženého okamžitě uložit na chladné, stinné místo s podloženými nebo zvednutými končetinami. Při úžehu raději zvednout hlavu
 2. Uvolnit oblečení na krku a na hrudníku
 3. Přikládat studené obklady na hlavu, na krk a na hrudník. Dávat studené obklady nebo led, můžete ho jemně postříkat studenou vodou (hlavně ochlazovat hlavu!)
 4. Pomalu nahrazovat tekutiny. Nejvhodnější je iontový nápoj nebo osolená voda (1 čajová lžička soli na litr tekutiny), velmi dobrý je studený, velmi mírně oslazený čaj s citronem
 5. Při bezvědomí stabilizovat jeho polohu. Při selhávání životních funkcí je důležitá jejich opora (umělé dýchání, nepřímá masáž srdeční)
 6. Urychleně zabezpečit lékařskou pomoc

Jedna vzpomínka

Na maratonu v Zermattu jsem zažil jednu nepříjemnou událost. Běželi jsme ve čtyřech, jeden z nás zůstal po problémech na trati a byl odvezen na kapačky do místní nemocnice. Mě pak v cíli vyhlásili, abych mu vyzvedl věci, které měl připravené na převlečení. Volám mu na mobil, ten vyzvání jak divý a nic. Nebylo mi vůbec dobře a vlastně nikomu z nás. Nakonec se zas tak moc nestalo, „jen dehydratoval“, následkem toho byl tepelně vyčerpán a začaly na něj jít mdloby. Odvezli ho do špitálu, napojili dvěma infuzemi a večer přivezli vysmátého na hotel. Ten mobil, který vyzváněl aniž by ho zvedal, ležel v jeho tašce v mém pokoji. No nezabili byste ho! :). 

Takže, pokud vyrážíte na nějaký delší závod, běžecký, cyklistický, chodecký, či jakýkoliv jiný, vezměte si sebou mobil a ten mějte zapnutý, nikdy nevíte, kdy ho budete potřebovat, ať pro sebe či pro někoho jiného.

Přeji vám jen šťastné cesty a vždy šťastný návrat.

Běh je jen jeden

Běh je jen jeden

Nové trendy v běhání je zvláštní pojem, který 4 slovy přivede člověka vždy k tomu prvotnímu, k tomu základnímu, k běhu.

Můžete před něj připnout jakýkoliv přívlastek – Chi, naboso, v minimalistických botách, silový, do kopce, z kopce, na dráze, v terénu, na silnici…, stále zůstane BĚHEM a jeho vyznavači BĚŽCI nebo BĚŽKYNĚMI.

Prostě běh zůstane během, nejrychlejším přirozeným prostředkem člověka, jak se dostat vlastními silami z místa A do místa B a to dokonce i tehdy, když jej bude muset prokládat chůzí.

Protože na rozdíl od závodní chůze, což je sportovní disciplína, kterou si člověk vymyslel, Bůh ví proč, snad proto, aby rozšířil repertoár sportovních disciplín, u běhu je zcela jedno, jestli po celou dobu jeho provádění letíte, nebo jste stále jednou nohou na zemi, nebo jestli při něm máte propnutá kolena.

Dokonce je úplně jedno, zda při tom, jako první došlápnete na špičku, bříško či patu. Že ten či onen došlap má své odpůrce i vyznavače, že je účelnější či pro tělo zdravější, je vzhledem k běhu jako takovému taky zcela nepodstatné.

Podstatné je, že člověk vstane a jde se proběhnout, má-li chuť a potřebu, tak přirozeně běhat se může naučit vždycky.

Běh si totiž nevybírá mezi svými vyznavači, to jen člověk má potřebu jiné hodnotit a šoupat do příslušných šuplíků, možná proto, aby byl schopný se sám do nějakého šuplíku šoupnout.

Vtipné na tom je, že na konci života všichni skončíme v jednom šuplíku, který nám udělá mistr tesař na míru. Jen ten běžec či běžkyně jej budou mít nejspíš trošinku užší.

Děti z měst jsou zdatnější než děti z vesnic, říká studie

Děti z měst jsou zdatnější než děti z vesnic, říká studie

Děti z velkých měst jsou fyzicky zdatnější než děti z vesnic a malých obcí. Platí to u všech věkových kategorií, především u dětí ve věku devět až jedenáct let. Uvedl to ve své studii Sazka olympijský víceboj, který sledoval výkonnost českých dětí za posledních 10 let.

Vladimír Michna content&media

Na žebříku srovnání krajů zaujímají ve zdatnosti první pozice ekonomicky nejsilnější kraje jako Praha, kraj Liberecký a Královehradecký. Naopak Jihočeský, Olomoucký a Karlovarský kraj jsou na tom nejhůře.

Zdatnost dítěte a jeho pozitivní vztah ke sportu je z největší míry ovlivněn rodiči. Především u dětí na prvním stupni ZŠ se na zdatnosti podílí dostupnost sportovišť a klubů v okolí bydliště. Na fyzičku dítěte má podle studie zásadní vliv, když ho rodina vede od mala ke sportu. Děti v posledních letech přestávají sportovat spontánně a jejich pohybová aktivita je vázána na organizované sportování, říká průzkum.

Lepší prospěch ve škole znamená lepší zdatnost

Studie prokázala, že pokud rodiče dbají na prospěch svých dětí, pravděpodobně přemýšlejí také o jejich fyzickém rozvoji a vedou je ke sportu.

Spojení průměru známek z češtiny, matematiky a cizího jazyka s údaji o zdatnosti tuto souvislost ukazuje. Atletické disciplíny jdou spíše chlapcům, jednodušší praktické cviky spíše dívkám, popisuje průzkum.

Sportovní aktivity během pandemie upadly

V důsledku covid epidemie klesly školské i mimoškolské sportovní aktivity, což podle studie ovlivnilo celkovou spokojenost dětí. Nedostatek fyzické aktivity vedl také ke zvýšenému výskytu chorob.

Dle výzkumu každých sto korun investovaných do prevence nadváhy a obezity ušetří náklady na hospitalizaci a léčbu ve výši 253 Kč.

Podle historických dat navíc dívky i chlapci z dnešní doby vychází ve všech věkových kategoriích pomalejší a méně fyzicky připravení než děti před zhruba 50 lety.

České děti jsou méně zdatné než děti v zahraničí

Porovnávala se také fyzická zdatnost dětí v České republice s jejich vrstevníky v Anglii, Švýcarsku, Rumunsku, Rakousku a Novém Zélandu.

„Přestože se měření v zahraničí provádí v menším rozsahu, porovnáváme výsledky českých dětí s 9330 testovanými dětmi z ciziny. Souhrnné výsledky ukazují, že celková zdatnost hodnocená na základě sedmi disciplín Olympijského diplomu je v Česku horší než v zahraničí,“ poukazuje Jan Březina ze SportAnalytik.

Nedostatečnou roli rodičů musí suplovat škola

Jedním ze závěrů studie je tvrzení, že pokud rodiče nemají vůli nebo prostor vést děti ke sportu, musí tuto úlohu alespoň základním způsobem suplovat škola.

„Školní sport je nejlepším řešením, jak zlepšit plošně zdatnost celé populace. Aktuální výpadek hodin tělocviku a volnočasových pohybových aktivit měl vysoce pravděpodobně negativní efekt na zdatnost a obecně zdravotní stav dětí. Na základě dat o propadu fyzické zdatnosti, a s tím úzce spojeným nárůstem hmotnosti, by měly být naplánovány vyšší investice do zlepšení zdraví dětské populace, které ale v budoucím období přinesou významné úspory státnímu rozpočtu,” říká Richard Adamec, manažer Sazka Olympijského víceboje.

Kromě škol se na podpoře pohybu dětí i celé populace podílí také komerční subjekty. Například Toyota coby partner Českého olympijského a paralympijského výboru dlouhodobě podporuje sportovní kluby v Česku poskytováním aut nebo výhodnějších podmínek užívání svých vozů.

Žijte zdravě, jde to hravě

Žijte zdravě, jde to hravě

Člověk má jednu vlastnost, která mu mnohdy brání si život užívat a sice, brát se moc vážně a z toho důvodu dost často nalétne.

Zdravá výživa

 „Líbí” se mi, jak ti největší hráči na trhu s jídlem, to znamená obchodní řetězce, výrobci potravních doplňků (ne všichni, jsou i čestní), farmaceuti (opět se najdou čestné výjimky) vám bez uzardění, protože je to dobrý kšeft, napíší – a to tak, abyste to nepřehlédli – „Zdravá výživa” či „Podpoří váš zdravý životní styl” nad regál s největšími šunty, kterým byste se měli při svém nákupu vyhýbat, a je jim zcela jedno, jestli vám to pomůže nebo vás to naopak poškodí. Vždyť na světě je tolik léků, a to by bylo, aby se nenašel jeden, který by na to, co napáchali na vašem zdraví, nezabral.

Člověk žijící na vesnici je na tom hůře než člověk z města

Není to tak dávno, když přijel frajer z města na vesnici nebo maloměsto, tak neměl na místní frajery, co se fyzičky a síly týče, ani náhodou. O holkách to platilo zrovna tak. Dneska je to úplně naopak. Je to proto, že když by si někdo z vesnice či maloměsta šel třeba zaběhat, tak se na něj začnou ostatní koukat jako na exota, který se předvádí nebo nemá nic jiného na práci. Takže ti, kteří se už probudili a začali aktivně pracovat na tom, aby se cítili ve svém těle dobře, se cítí blbě a chodí běhat až večer, nebo vyjdou za humna a teprve pak se rozeběhnou. 

Ve městě není člověk tak na očích

Ve městě se sportující člověk ztratí – není tolik na očích, protože tady se hýbe různým způsobem kde kdo. V loňském roce jsme s Danou napsali knihu Fit i bez fitka, v níž najdete návod na to, jak uvést do praxe: Žijte zdravě, jde to hravě, včetně informací, jak se nenechat nachytávat těmi, co neustále líčí na vaše peníze, aniž by za to poskytovali odpovídající kvalitu – viz „zdravá” výživa.

Pokud nás chcete vidět v akci a přesvědčit se, že jsme skuteční, že vypadáme, jak nás vidíte na sítích, tak nejbližší příležitostí je Běžecký camp v Lázních Kynžvart. Na léto se pak připravuje workshop v Praze, nebo běžecký víkend v resortu Svatá Kateřina.

Běž a nezestárneš

Běž a nezestárneš

Běh prodlužuje život lidí, kteří běhají, ve srovnání s těmi, co většinu času prosedí.

Jedna nedávná studie uvádí, že osoby od věku padesáti let a výše, které pravidelně běhají, trpí méně zdravotními problémy, mají aktivnější a delší život a jejich riziko předčasného úmrtí je o 50 % nižší než u inaktivních padesátníků. Běhání zpomaluje nejen nástup zdravotních omezení, ale vede i k tomu, že se rozdíl ve zdravotním stavu běžců a sedavých osob s časem prohlubuje ve prospěch sportovců.

Lékaři Standfordské lékařské fakulty v Kalifornii srovnali 538 osob od věku 50 let a více, které od roku 1984 běhaly několikrát týdně, se srovnávací skupinou inaktivních osob. A výsledek mluví sám za sebe, protože o 19 let později bylo 34 % účastníků v inaktivní skupině po smrti oproti pouze 19 % v běžecké skupině. Navíc ti, kteří běhali pravidelně, začali mít zdravotní omezení spojená s věkem o 16 let později než neaktivní osoby. 

Na začátku studie skupina běžců běhala v průměru 4 hodiny týdně a po 21 letech jen 76 minut, ale příznivé efekty na jejich zdraví zůstaly zachovány.

Dr. James Fries, profesor v důchodu Standfordské university a hlavní autor tohoto výzkumu, se vyjádřil, že je výsledky udiven. Zvláště byl překvapen, že ti, kteří běhají, se těší lepšímu zdraví než inaktivní osoby i v době, kdy se z nich stanou devadesátníci. Tento rozdíl je podle něho vysvětlitelný nižším body mass indexem sportovců, stejně jako jejich obecně zdravějšími životními návyky.

Na začátku tohoto nejdelšího výzkumu vlivu fyzického cvičení na stárnutí se někteří výzkumníci obávali, že tehdejší vlna joggingu ve Spojených Státech po letech způsobí významné kloubní obtíže.

Ale Dr. Fries a jeho spolupracovníci uveřejnili v „American Journal of Preventive Medicine” doplňkovou studii ukazující, že u osob třetího věku, které pravidelně běhaly, nedošlo k nárůstu případů artróz (chronického kloubního postižení).

Dlouhodobý výsledek se v konečném důsledku projevuje v poklesu úmrtnosti způsobené kardiovaskulárními onemocněními, nižšími předčasnými úmrtími v důsledku rakoviny, neurologických a infekčních nemocí.

Slunce a teplo budiž pochváleno, ale jak v tom má jeden běhat, na co si má dát pozor?

Slunce a teplo budiž pochváleno, ale jak v tom má jeden běhat, na co si má dát pozor?

Když prší a je zima nadáváme, když přijdou slunné a horké dny, jedni si je pochvalují, jedni s láskou vzpomínají na to, když bylo chladno. Běhání v teplých až horkých dnech má svá specifika, ale běhat se v nich dá, stejně jako se dá běhat v mrazech. Chce to jen se přizpůsobit podmínkám a tomu, jak naše tělo reaguje na změny počasí-

Tepová frekvence se v teplých dnech zvyšuje, je to nebezpečné?

Ve velmi horkých dnech se naše tělo nachází ve stavu stresu, protože při vysokých teplotách musí vydávat mnohem víc energie na přirozené chlazení prostřednictvím tvorby potu. Tato energie pak samozřejmě chybí při výkonu. Důsledkem toho je, že pro dosažení stejné rychlosti, jako v přijatelné teplotě (cca do 20 stupňů), musíme vyvinout mnohem větší úsilí.

Při jednom z ročníků Miřejovickém půlmaratonu, bylo ve stínu 35 stupňů. Při takovéto extrémní teplotě je třeba   připočíst alespoň 10 minut, k výkonu na něž jste se připravovali a na tento výkon také běžet, ne se to snažit přeprat.

To se samozřejmě týká i tréninku. Při velkých hicech je více než kdy jindy dobré používat při tréninku sporttester, abyste měli své úsilí (srdce) pod kontrolou a nevystavovali se zbytečnému riziku z kolapsu způsobeného přetížením (z přehřátí).

Je běhání při extrémně vysokých teplotách nebezpečné?

V zásadě ne, ale je důležité se důsledně snažit držet tepovou frekvenci v obvyklých číslech a to i za cenu toho, že poběžíte mnohem pomaleji. Právě proto používáme při tréninku sporttester, aby trénink probíhal na těch intenzitách, na nichž je předepsán, jinak nemá smysl trénovat.

Jako vždy, tak i v případě velkých veder platí, že víc není víc, ale právě naopak, že víc znamená méně. Tedy aby to bylo úplně jasné, pokud se budete snažit běžet v těchto podmínkách tak, abyste splnili nějaké časy bez ohledu na to, jak to vnímá vaše tělo, tak jej dostanete do únavy, z níž se nemusíte dlouho vzpamatovat!

V těchto dnech se snažte vyvarovat běhání na přímém slunci. Snažte se svůj trénink odběhat ráno, kdy je vzduch ještě čistý a chladnější a běhejte raději po zpevněných cestách nebo v lese, neboť asfalt velmi rychle nasává teplo ze slunce a naopak dlouho jej drží. V těchto dnech – více než v jiných – je též důležitý pitný režim. Pijte po celý den, v malých dávkách 1,5 – 2 dcl cca každých 20 minut. 

Vysoké hodnoty ozónu v ovzduší, jak při nich reagovat ve svém tréninku

V průběhu dne nestoupá jen teplota, ale s každou slunečnou hodinou také stav ozónu v ovzduší. Hraničních hodnot, nevhodných pro běhání nebo vůbec pro vyšší fyzickou aktivitu venku, bývá dosahováno až v odpoledních hodinách. I z tohoto důvodu se doporučuje běhat v létě brzo ráno.

Co se vám může při běhání nebo vyšší fyzické aktivitě prováděné v době vysokého stavu ozónu v ovzduší přihodit? Když se dostane ozón s vdechovaným vzduchem do plic, může podráždit sliznice.

Může vyvolávat slzení očí, kašel, malátnost, snížení sportovní výkonnosti. V těchto podmínkách je třeba více než kdy jindy dát na signály svého těla!

Jakmile zaznamenáte výše popsané či dále: bolest hlavy, problémy se žaludkem (nevolnost), začnete se klepat, začnete ztrácet rovnováhu, je třeba se zastavit, vyhledat stín, sednout si či pokud je to možné lehnout tak, abyste měli nohy nahoře. 

Hodnoty ozónu, kdy je možné běhat venku a kdy už raději uvnitř

 • Do 180 mg na metr krychlový můžete vyběhnout bez obav
 • 180 – 360 mg – běhejte brzo ráno nebo pozdě večer. Při těchto hodnotách se nedoporučuje dlouhá fyzická námaha nebo provádění vytrvalostních sportů
 • Přes 360 mg – už byste neměli běhat a měli byste zapomenout na jakékoliv sportování venku

Jak se oblékat v horkých slunných dnech

Co se oblékání týče, tak v tomto případě rozhodně neplatí, že méně je více. Běžci s obnaženou horní polovinou těla určitě přitáhnou hodně pohledů, ale rozumné to rozhodně není. Kdo chce šetřit životně důležitými tekutinami, tak by si měl raději něco obléknout.

Moderní funkční oblečení má i chladící efekt a pomáhá tělu transportovat pot od těla. Pokud vám syntetické funkční oblečení nevyhovuje, existují i přírodní funkční materiály, např. bambusové vlákno, které vám umožní být v suchu a zároveň chladit povrch těla.

V horkých slunečních dnech je dobré si chránit i hlavu a zejména zátylek, tady udělají velmi dobrou práci kšiltovka s překrytím přes krk. Kšiltovka by měla být pokud možno světlé barvy a prodyšná.

Od věci není, když si ji před startem a při každé další příležitosti namočíte. Části těla, které jsou bez pokrytí, byste si měli tak 20 – 30. Dnes existují i speciální přípravky pro sportovce.

Co kompresní návleky či podkolenky, jsou v horku vhodné

Kompresní podkolenky (návleky) pomáhají celkovému prokrvení. Také se však již vyrábějí takové, které umožňují takzvaný klimamanagement – podporují chlazení těla. Mají sice trošku slabší kompresní účinek, zato pro horké dny jsou vhodnou alternativou. Stejně jako u čepice je možné si je při běhu namočit, čímž chladící efekt zvýšíte.